Federar-se genets per dies any 2020 - Federació Catalana de Turisme Eqüestre

 
FEDERACIÓ  CATALANA  DE  TURISME  EQÜESTRE
Carrer Montseny, 1 Masia de Can Ratés
08398 - Santa Susanna
Barcelona
FEDERACIÓ  CATALANA  DE  
TURISME  EQÜESTRE
Vés al contingut

Federar-se genets per dies any 2020

Impresos per federar-se i altres
Alta online de la llicència federativa d'un genet per dies
L'objectiu d'aquesta pàgina és facilitar l'alta online de la llicència federativa d'un genet per dies

Clicar Alta d'una nova llicència per federartiva d'un genet per dies


 BENJAMi de 5 a 9 anys
 ALEVI de 9 a 12 anys
 INFANTIL de 12 a 14 anys
 JUVENIL de 14 a 16 anys
 JOVE GENET de 16- 18 anys
 SÈNIOR de 18 endavant
 DIRECTIU - Qualsevol edat
AUTORITZACIÓ PER A MENORSAutoritza el/la menor d’edat sobre qui ostenta la pàtria potestat, a practicar l’equitació, assumint els riscos inherents que comporta aquesta activitat de turisme eqüestre; i que accepta les normes i reglaments federatius i els referents a la participació dels menors en les marxes; i que coneix les prestacions de l’assegurança esportiva que subscriu juntament amb l’expedició de la llicència federativa; i que exonera a la F.C.T.E. de qualsevol responsabilitat en l’accident que el seu fill pugui tenir durant qualsevol acte oficial o activitat eqüestre. A més, faig constar la meva autorització per la difusió d’imatges referents a les activitats federatives en els diferents mitjans de comunicació.
PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

De conformitat amb l'establert en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, (BOE núm. 298, de 13 de desembre de 1999) de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), informem que:

Les dades recollides en aquesta pàgina web de la FCTE quedaran incorporades i seran tractades en un fitxer de caràcter personal de la FCTE, amb la finalitat de poder atendre les seves peticions de servei (les dades obligatòries que se sol•liciten en aquest formulari són necessàries per poder dur a terme la prestació del servei sol•licitat), oferir-li els nostres serveis i enviar-li informació de contingut de turisme eqüestre i, si escau, promocions, ofertes comercials i recomanacions de la FCTE.

A més, i a l'efecte del previst en l'article 11 de la LOPD, i atenent a la naturalesa dels serveis als quals la FCTE li dóna accés mitjançant el seu lloc web, l'usuari atorga el seu consentiment exprés a la cessió dels mateixos a les organitzacions o persones directament relacionades amb el responsable del fitxer com ara altres Federacions, Comitès Organitzadors d’Ebens, socis institucionals i empreses col•laboradores amb les quals la FCTE mantingui relacions de caràcter turístic, federatiu, institucional o comercial, a fi que puguin remetre-li informació que sigui del seu interès, relacionada amb les activitats de la FCTE.

Li informem de la possibilitat que, sobre tals dades, pot exercir els drets d' accés, rectificació, cancel•lació i oposició, en l'àmbit reconegut per la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre. Per exercitar els esmentats drets pot dirigir una carta per correu certificat a la FCTE, a Carrer Montseny, s/n Masia de Can Ratés de Santa Susanna (Barcelona), explicant quin o quins drets vol exercitar i el motiu del seu exercici.


Procediu al pagament de la llicencia assota

Pagament de llicencia federativa de genet per dies del Any 2018
0.00 €
Afegeix
Pagament de paquet de 10 dies de llicencia federativa de genet per dies del Any 2018 per centres
Pagament de dilluns a dijous i enviar comprobant del pagament a fcte@fcturismeequestre.cat perquè entri en vigor l'assegurança, sinó encara que s'hagi pagat no estarà cobert. Té validesa durant tot l'any 2018
Després de comunicar al correu de mutuacat nom cognoms adreça i DNI abans de sortir amb el client perquè tingui validesa la assegurança
0.00 €
Afegeix
Cavalls  arribats de Cardona ultima població caiguda durant  la guerra de successió, participant amb la ruta eqüestre “La Travessa del Tricentenari” i rendint un homenatge al Fossar de les Moreres als caiguts de 1714
Tornar al contingut